Català   Español   

 

Política de privacitat

 

CONDICIONS D’ÚS

 

1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

1.1. Les presents condicions tenen com a objecte regular l'ús d'aquesta web, que el seu titular posa a disposició del públic.

1.2. La utilització de la web atribueix la condició d’usuari, i suposa l'acceptació plena per l’esmentat usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en el present avís legal.

1.3. L’usuari es compromet a utilitzar la web, els continguts i els serveis de conformitat amb la llei, el present avís legal, els bons costums i l’ordre públic.

1.4. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar la web, o els serveis que es prestin a través d’aquesta, amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que d’alguna manera puguin danyar, inutilitzar o deteriorar la web o els seus serveis, o impedir una normal utilització de la web per part d’altres usuaris.

 

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

1.1 Tots els continguts de la web, tret que s’indiqui el contrari, són de titularitat exclusiva del titular de la web o de tercers i, amb caràcter enunciatiu, no pas limitatiu, el disseny gràfic, els logos, els textos, els gràfics, i altres elements que apareixen a la web.

1.2 Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la web estan protegits per la llei.

1.3 Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, del total o de part dels continguts d'aquesta web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular de la web o del titular d’aquests.

 

3.- RÈGIM DE RESPONSABILITAT

3.1 L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer, o dels perjudicis que pugui causar, per la utilització de la web, de manera que el titular de la web queda exonerat de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

3.2 El titular de la web exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivades per causes alienes al titular de la web.

3.3 Així mateix, el titular de la web també exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per endarreriments o bloqueigs en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del titular de la web.

3.4 El titular de la web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través dels esmentats enllaços i de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels

 

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

4.1 D’acord amb lo disposat en la Llei 15/1.999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem als usuaris que totes les dades de caràcter personal facilitades mitjançant els formularis que es trobin en aquesta web o mitjançant el correu electrònic d’aquesta web, s’inclouran en un fitxer, el responsable del qual és CLINICA DENTAL VALLESPIR S.L.

4.2 Les dades de caràcter personal seran tractades amb la màxima confidencialitat, amb la finalitat de poder gestionar les seves consultes.

4.3 Aquestes dades personals dels usuaris, junt amb les que s’originin com a conseqüència de l’accés, l’ús o la contractació dels serveis, només podran ser objecte de tractament automatitzat, i cedides en la forma i amb la finalitat establertes a la Llei, i expressament autoritzades, pels usuaris.


4.4 Els usuaris tenen reconeguda per l’esmentada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició, si escau, respecte de les seves dades personals. Els usuaris podran exercir aquests drets dirigint-se per escrit a la responsable del fitxer a l’adreça que consta al web, o bé a través de l’adreça de correu: info@dental-vallespir.com.

 

5. PUBLICITAT

5.1 Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleixi les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. El titular de la web no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

5.2 En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web, es poden dirigir a la següent adreça de correu electrònic: info@dental-vallespir.com.

 

6. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o de l’execució del present avís legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals de Barcelona.